سپتامبر 6, 2020
علت التهاب بورسیت

علت التهاب بورسیت

علت التهاب بورسیت ... بیماری بورسیت به علت آسیب هایی که در انجام حرکات ورزشی تکراری و شدید رخ می دهد ایجاد می شود.
سپتامبر 6, 2020
راه های پیشگیری از بورسیت شانه

راه های پیشگیری از بورسیت شانه

یکی از بیماری های شایع که برای افرادی زیادی رخ می دهد بیماری بورسیت می باشد برای پیشگیری از بورسیت شانه راه هایی را معرفی خواهیم کرد.
آگوست 22, 2020
درمان طبیعی بورسیت

درمان طبیعی بورسیت

روش های مختلفی برای درمان بورسیت شانه معرفی می شود یکی از روش ها درمان طبیعی بورسیتمی باشد که این روش در بین مردم بسیار استفاده می شود.
آگوست 22, 2020
درمان های خانگی برای بورسیت

درمان های خانگی برای بورسیت

برای درمان بیماری بورسیت روش های مختلفی وجود دارد که می توان از آن ها استفاده کرد درمان های خانگی برای بورسیت یکی دیگر از این نوع روش ها...
آگوست 22, 2020
پیشگیری از بیماری بورسیت

پیشگیری از بیماری بورسیت

بورسیت از بیماری هایی می باشد که به دلیل فعالیت های ورزشی و حرکت های شدید بدنی رخ می دهد برای پیشگیری از بیماری بورسیت می توان...
آگوست 22, 2020
درمان بورسیت شانه

درمان بورسیت شانه

همان طور که می دانید بورسیت یکی از شایع ترین بیماری های شانه می باشد که برای درمان بورسیت شانه روش های مختلفی وجود دارد...
آگوست 22, 2020
بورسیت شانه

بورسیت شانه

از بیماری های شانه می باشد که براثر ضربه دیدن ویا آسیب دیدگی شانه رخ می دهد در حقیقت بیماری بورسیت شانه باعث ایجاد قرمزی و تورم ...
آگوست 19, 2020
آناتومی عضلات شانه

آناتومی عضلات سطحی شانه

آناتومی عضلات سطحی شانه...یکی از مهم ترین مفاصل بدن، مفصل شانه می باشد که این مفصل سبب می شود اندام فوقانی به تنه وصل شود این مفصل...
آگوست 19, 2020
مفصل های تشکیل دهنده شانه

مفصل های تشکیل دهنده شانه

یکی از مهم ترین اجزای بدن مفصل شانه می باشد که دارای ساختار پیچیده و ظریفی می باشد در حقیقت مفصل های تشکیل دهنده شانه از اجزای مختلفی ...
ارتباط با ما