دسامبر 13, 2020
روش های درمان آسیب دیدگی روتاتورکاف شانه

روش های درمان آسیب دیدگی روتاتورکاف شانه

برای درمان آسیب دیدگی های روتاتورکاف شانه روش های مختلفی وجود دارد که ما در این مقاله قصد داریم روش های درمان آسیب دیدگی روتاتورکاف شانه را شرح دهیم.
دسامبر 13, 2020
اقدامات لازم قبل از آرتروسکوپی شانه

اقدامات لازم قبل از آرتروسکوپی شانه

قبل از انجام هر عمل جراحی یکی سری اقدامات وجود دارد که باید آن ها را انجام داد ما در این مقاله قصد داریم اقدامات لازم قبل از آرتروسکوپی شانه را شرح دهیم.
دسامبر 12, 2020
دوره ی بهبودی بعد از جراحی آرتروسکوپی شانه

دوره ی بهبودی بعد از جراحی آرتروسکوپی شانه

هر عمل جراحی دارای یک دوره ی بهبودی می باشد که ما در این مقاله قصد داریم دوره ی بهبودی بعد از جراحی آرتروسکوپی شانه را مورد بررسی قرار دهیم
دسامبر 12, 2020
فرآیند عمل جراحی آرتروسکوپی شانه

فرآیند عمل جراحی آرتروسکوپی شانه

یکی از روش های درمان آسیب دیدگی شانه آرتروسکوپی می باشد که این جراحی دارای یک سری فرآیند می باشد فرآیند عمل جراحی آرتروسکوپی شانه را در این مقاله شرح می دهیم.
دسامبر 10, 2020
مزایای روش جراحی آرتروسکوپی شانه

مزایای روش جراحی آرتروسکوپی شانه

یکی از روش های جراحی شانه، روش آرتروسکوپی شانه می باشد که ما در این مقاله قصد داریم در رابطه با مزایای روش جراحی آرتروسکوپی شانه صحبت کنیم.
دسامبر 10, 2020
اقدامات لازم قبل از جراحی شانه

اقدامات لازم قبل از جراحی شانه

زمانی که آسیب دیدگی مفصل شانه بسیار وخیم و دردناک باشد برای درمان آن باید جراحی شانه انجام داد در این مقاله قصد داریم اقدامات اقدامات لازم قبل از جراحی شانه...
دسامبر 9, 2020
انواع جراحی های آرتروسکوپی شانه

انواع جراحی های آرتروسکوپی شانه

یکی از روش های درمان آسیب دیدگی های شانه استفاده از آرتروسکوپی می باشد که ما در این مقاله قصد داریم انواع جراحی های آرتروسکوپی شانه را شرح دهیم.
دسامبر 9, 2020
بازپروری بعد از درمان پارگی روتاتورکاف شانه

بازپروری بعد از درمان پارگی روتاتورکاف شانه

بعد از درمان و جراحی پارگی روتاتورکاف شانه باید یک سری مراقبت ها انجام بگیرد در این مطلب بازپروری بعد از درمان پارگی روتاتورکاف شانه را شرح خواهیم داد.
دسامبر 8, 2020
انواع آسیب دیدگی های روتاتورکاف شانه

انواع آسیب دیدگی های روتاتورکاف شانه

یکی مهم ترین اجزای مفصل شانه روتاتورکاف شانه می باشد که دارای آسیب دیدگی های مختلف می باشد انواع آسیب دیدگی های روتاتورکاف شانه را در این مطلب شرح خواهیم داد.
ارتباط با ما