آسیب های تاندون چرخاننده شانه

نوامبر 10, 2020
آسیب های تاندون چرخاننده شانه

آسیب های تاندون چرخاننده شانه

تاندون ها یکی از اجزای مهم می باشند که سبب می شوند چهار عضله چرخاننده شانه به یکدیگر وصل شوند در این مطلب آسیب های تاندون چرخاننده شانه را شرح می دهیم.
ارتباط با ما