آناتومی عضلات سطحی شانه

آگوست 19, 2020
آناتومی عضلات شانه

آناتومی عضلات سطحی شانه

آناتومی عضلات سطحی شانه...یکی از مهم ترین مفاصل بدن، مفصل شانه می باشد که این مفصل سبب می شود اندام فوقانی به تنه وصل شود این مفصل...
ارتباط با ما