آناتومی مفصل شانه

آگوست 22, 2020
بورسیت شانه

بورسیت شانه

از بیماری های شانه می باشد که براثر ضربه دیدن ویا آسیب دیدگی شانه رخ می دهد در حقیقت بیماری بورسیت شانه باعث ایجاد قرمزی و تورم ...
آگوست 19, 2020
آناتومی مفصل شانه

آناتومی مفصل شانه

آناتومی مفصل شانه...یکی از پیچیده ترین مفاصل در بدن که شامل بیشترین و گسترده ترین دامنه حرکتی می باشد مفصل شانه است با استفاده...
ارتباط با ما