انواع پارگی تاندون شانه

نوامبر 9, 2020
انواع پارگی تاندون شانه

انواع پارگی تاندون شانه

از آسیب دیدگی های شایع در مفصل شانه، پارگی تاندون شانه می باشد این نوع آسیب دیدگی در دو نوع مختلف می باشد که در این مقاله انواع پارگی تاندون شانه را شرح می دهیم
ارتباط با ما