جراحی تاندون شانه

نوامبر 8, 2020
عوامل موثر در پارگی تاندون شانه

عوامل موثر در پارگی تاندون شانه

یک سری عوامل وجود دارد که سبب افزایش خطر پارگی تاندون شانه می شوند ما در این مقاله قصد داریم عوامل موثر در پارگی تاندون شانه را شرح دهیم.
نوامبر 7, 2020
عوارض جراحی تاندون شانه

عوارض جراحی تاندون شانه

هر عمل جراحی بعدها می تواند عوارضی را برای افراد در پی داشته باشد جراحی تاندون شانه نیز دارای عوارضی است که عوارض جراحی تاندون شانه را نام خواهیم برد.
ارتباط با ما