جراحی ترمیمی روتاتورکاف شانه

دسامبر 1, 2020
انواع عمل جراحی پارگی روتاتورکاف شانه

انواع عمل جراحی پارگی روتاتورکاف شانه

برای درمان آسیب دیدگی ها و پارگی روتاتورکاف شانه روش های مخنلفی وجود دارد که ما در این مقاله قصد داریم انواع عمل جراحی پارگی روتاتورکاف شانه را شرح دهیم.
نوامبر 29, 2020
جراحی ترمیمی روتاتورکاف شانه

جراحی ترمیمی روتاتورکاف شانه

برای پارگی روتاتورکاف شانه روش های مختلفی وجود دارد یکی از این روش ها جراحی ترمیمی روتاتورکاف شانه می باشد که ما در این مقاله قصد داریم آن را شرح دهیم.
ارتباط با ما