درمان بیماری آرنج تنیس بازان

می 26, 2020
آرنج تنیس باز

آرنج تنیس باز

آرنج تنیس باز یکی از بیماری های مربوط به مفصل شانه می باشد که دلیل نام این نوع بیماری آسیب دیدگی قسمتی از شانه است که در بازی راکت تنیس از آن استفاده می شود.
ارتباط با ما