دلیل فلج زایمان

می 23, 2020
فلج زایمان

فلج های زایمانی

فلج های زایمانی از آسیب دیدگی هایی می باشد که در هنگام زایمان، براثر کشیدگی اندام فوقانی کودک رخ می دهد در این مقاله این مطلب به طور کامل شرح داده می شود.
ارتباط با ما