رسوب کلسیم در تاندونهای شانه

می 23, 2020
رسوب کلسیم در تاندون های شانه

رسوب کلسیم در تاندونهای شانه

رسوب کلسیم در تاندونهای شانه از بیماری رایج در مفصل شانه می باشد که به بیماری خاموش معروف است در این مقاله این بیماری را به طور کامل شرح خواهیم داد.
ارتباط با ما