روتاتور کاف شانه

دسامبر 5, 2020
ترمیم پارگی روتاتورکاف شانه با آرتروسکوپ

ترمیم پارگی روتاتورکاف شانه با آرتروسکوپ

برای ترمیم پارگی روتاتورکاف روش هایی وجود دارد که یکی از این ها استفاده از آرتروسکوپ است در این مطلب ترمیم پارگی روتاتورکاف شانه با آرتروسکوپ را شرح می دهیم.
دسامبر 5, 2020
درمان غیرجراحی پارگی روتاتورکاف شانه

درمان غیرجراحی پارگی روتاتورکاف شانه

برای درمان پارگی روتاتورکاف شانه روش های مختلفی اعم از جراحی و یا غیرجراحی وجود دارد که ما در این مطلب درمان غیرجراحی پارگی روتاتورکاف شانه را شرح می دهیم.
دسامبر 1, 2020
مكانیسم پارگی روتاتوركاف شانه

مكانیسم پارگی روتاتوركاف شانه

پارگی روتاتورکاف شانه یکی از رایج ترین آسیب دیدگی های مفصل شانه می باشد که ما در این مقاله قصد داریم شما را با مكانیسم پارگی روتاتوركاف شانه آشنا کنیم.
نوامبر 28, 2020
درمان پارگی روتاتورکاف شانه

درمان پارگی روتاتورکاف شانه

برای درمان پارگی روتاتورکاف شانه روش های مختلفی وجود دارد که ما در این مقاله قصد داریم روش های مختلفی از درمان پارگی روتاتورکاف شانه را برای شما شرح دهیم.
نوامبر 24, 2020
انواع آسیب دیدگی های روتاتور کاف شانه

انواع آسیب دیدگی های روتاتور کاف شانه

روتاتور کاف یکی از اجزای مهم می باشد که ما قصد داریم انواع آسیب دیدگی های روتاتور کاف شانه که از شایع ترین بیماری های مربوط به مفصل شانه است شرح دهیم.
ارتباط با ما