شکستگی مفصل شانه

آگوست 19, 2020
آناتومی مفصل شانه

آناتومی مفصل شانه

آناتومی مفصل شانه...یکی از پیچیده ترین مفاصل در بدن که شامل بیشترین و گسترده ترین دامنه حرکتی می باشد مفصل شانه است با استفاده...
جولای 28, 2020
شکستگی مفصل شانه

شکستگی مفصل شانه

شکستگی مفصل شانه از جمله مشکلاتی می باشد برای شانه افراد درصورتی که تصادف کنند، از ارتفاع سقوط کنند و... می افتد در حقیقت این مشکل...
ارتباط با ما