عضله شانه

نوامبر 10, 2020
عضله چرخاننده شانه

عضله چرخاننده شانه

مفصل شانه یکی از پیچیده ترین مفصل ها می باشد که از اجزای مختلفی تشکیل شده است عضله چرخاننده شانه نیز یکی از این اجزا می باشد که در این مطلب آن را بررسی می کنیم.
ارتباط با ما