عوامل موثر در پارگی تاندون شانه

نوامبر 8, 2020
عوامل موثر در پارگی تاندون شانه

عوامل موثر در پارگی تاندون شانه

یک سری عوامل وجود دارد که سبب افزایش خطر پارگی تاندون شانه می شوند ما در این مقاله قصد داریم عوامل موثر در پارگی تاندون شانه را شرح دهیم.
ارتباط با ما