فیزیوتراپی چیست

دسامبر 16, 2020
تاثیر فیزیوتراپی در پارگی روتاتورکاف شانه

تاثیر فیزیوتراپی در پارگی روتاتورکاف شانه

از فیزیوتراپی می توان در درمان انواع بیماری ها استفاده کرد در این مقاله تاثیر فیزیوتراپی در پارگی روتاتورکاف شانه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ارتباط با ما