متخصص و جراحی شانه

سپتامبر 20, 2020
جمود مفصل شانه

جمود مفصل شانه

یکی از بیماری های شانه جمود مفصل شانه می باشد این بیماری به معنای عدم انعطاف پذیری حرکتی در بورس ها، عضلات، کپسول های مفصلی و...
ارتباط با ما