نیمه دررفتگی شانه چیست

سپتامبر 7, 2020
دلیل نیمه دررفتگی شانه

دلیل نیمه دررفتگی شانه

دررفتگی شانه در دو نوع جزئی و کلی می باشد که نام دیگر دررفتگی جزئی، نیمه دررفتگی شانه می باشد دلیل نیمه دررفتگی شانه...
سپتامبر 6, 2020
نیمه دررفتگی شانه چیست

نیمه دررفتگی شانه چیست

یکی از شابع ترین آسیب هایی که برای شانه رخ می دهد دررفتگی شانه می باشد که این دررفتگی می تواند در دو نوع نیمه دررفتگی شانه و کلی باشد.
ارتباط با ما