پارگی تاندون های روتاتورکاف شانه

می 23, 2020
پارگی تاندون های روتاتورکاف شانه

پارگی تاندون های روتاتورکاف شانه

پارگی تاندون های روتاتورکاف شانه یکی از آسیب دیدگی های رایج در مفصل شانه می باشد که به دلایل مختلفی رخ می دهد ما در این مقاله این بیماری را شرح می دهیم.
ارتباط با ما